GM Captiva не стартира

GM Captiva не стартира
GM Captiva не стартира
Anonim
Образ

ДИАГНОЗА

При получаване на автомобила майсторът знаеше, че е изправен пред голямо предизвикателство, тъй като този конкретен модел е оборудван с много сложна бордова електроника, с елементи за комфорт и безопасност, превъзхождащи повечето автомобили, които обикновено посещават сервиза.

В този контекст техникът е бил наясно, че трябва да се подготви чрез щателно планиране по отношение на тестовете, които ще го насочат, за да открие причината за проблема с превозното средство, в противен случай може лесно да се изгуби в диагностичния процес поради големия брой елементи, които трябва да бъдат анализирани, преди окончателно да се открие какво е довело до аномалията.

И така, без да губи време, той започна своя план за действие стъпка по стъпка с тестовете и анализите, които щеше да извърши.

В неговите бележки първият тест беше да се провери електрическото захранване на следните елементи: горивна помпа, инжекционни дюзи и бобина за запалване. След анализа беше заключено, че няма захранване към тези компоненти.

Продължавайки с предварително избраните тестове, следващият елемент за проверка беше захранването на релето на стартера, той направи теста и установи, че то също не се захранва от инжекционния модул.

След като извърши първия анализ, техникът реши да направи маневра, която да му помогне да разбере дълбочината на проблема.

Използвайки опита си в автомобилното електричество, той решава да захрани релетата директно, установява, че двигателят се върти, но не стартира.

Изправен пред ситуацията, ремонтникът, преди да продължи с по-нататъшни тестове, реши да помоли колегите си в сектора за помощ чрез семинара Brasil forum, най-голямата платформа за обмен на информация и опит относно поддръжката на автомобили в Бразилия, която от 2002 г. насам е истинска ръка на волана за сектора, тъй като обединява техници от север до юг на страната на едно място, за да улесни обмена на техническа информация, която прави възможно извършването на различни диагностики.

При подробното представяне на случая на колеги майстори не отне много време, за да започнат да се появяват първите предложения.

Първият техник, коментирал случая, попита дали е потвърдено наличието на някакви кодове за грешка в паметта на инжекционния център, което бързо беше отговорено от сервиза, който изясни, че скенерът не е имал достъп до контролния модул на двигател.

Виждайки този отговор от майстора, друг участник във форума предложи да се направят предпазителите, които защитават захранващата верига на електронния блок за управление, заземяването му и ако всичко е наред, вероятно контролният модул на двигател или инжекционен модул е ​​повреден вътрешно.

РЕШЕНИЕ

След като прегледа всички съвети и предложения от колеги, техникът реши да прегледа всички предпазители и релета, захранване и заземяване, без да открие никакви нередности.

Тъй като нямаше външна повреда в захранващата верига на модула, т.е. пристигнаха положителна линия, отрицателна и линия 15, модулът трябва да комуникира със скенера.

Единствената останала проверка беше тестът на контролния модул на двигателя.

Без да губите време, помолете специалист по ремонт на модули да анализира модула, за да открие евентуални нередности.

За негова изненада, специалистът заяви, че захранващата верига на модула, вътре в контролния блок, е изгоряла, така че модулът не комуникира.

Накрая техникът смени модула за управление на двигателя с нов и автомобилът стартира, проведе пробно шофиране и се увери, че автомобилът е в перфектно работно състояние.

Популярна тема